Lütfen bekleyiniz...

İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 06.07.2020 Haftanın Kararı (06.07.2020)
2 26.06.2020 Konkordato Gider Avansı Tarifesi Yayınlandı
3 30.04.2020 Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480) Yayınlandı
4 08.04.2020 Eşinin Borcundan Dolayı Aile Konutunun Haczedilemeyeceği İtirazının Reddedilmesi Nedeniyle Aile Hayatına Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir
5 03.04.2020 İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nca İİK 330. Madde Gereğince Maaş Hacizleri Konulu Görüş Yazısı Yayınlandı
6 23.03.2020 Haftanın Kararı (23.03.2020)
7 23.03.2020 İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279) Yayınlandı
8 16.03.2020 Haftanın Kararı (16.03.2020)
9 10.02.2020 Haftanın Kararı (10.02.2020)
10 18.11.2019 Haftanın Kararı (18.11.2019)
11 25.10.2019 Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
12 07.10.2019 Haftanın Kararı (07.10.2019)
13 27.09.2019 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, " Bir Miktar Para Alacağının Faizi ile Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Talep Edildiği Kısmî Davada, Dava Konusu Miktarın Kısmî Islahla Faiz Talebi Belirtilmeksizin Arttırılması Hâlinde, Arttırılan Miktar Bakımından Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedileceği”ne Karar Verdi
14 16.09.2019 Haftanın Kararı (16.09.2019)
15 02.09.2019 Haftanın Kararı (02.09.2019)
16 05.08.2019 Haftanın Kararı (05.08.2019)
17 22.07.2019 Haftanın Kararı (22.07.2019)
18 06.05.2019 Haftanın Kararı (06.05.2019)
19 02.04.2019 Haftanın Kararı (01.04.2019)
20 14.03.2019 Anayasa Mahkemesi, Haciz Yasağının, Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Döneme Etkili Olacak Şekilde Uygulanmasını Öngören Kuralın İptaline Karar Verdi
21 28.02.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
22 28.01.2019 Haftanın Kararı (28.01.2019)
23 24.12.2018 Haftanın Kararı (24.12.2018)
24 19.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Yayınlandı
25 27.11.2018 Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor