Lütfen bekleyiniz...

İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Legal BlogProf. Dr. Hakan Pekcanıtez, Dr. Öğr. Üye. Evrim ErişirYıl 2020
Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Yazar Adı: Dr. Öğr. Üye. Evrim Erişir Yayın Tarihi: 03.06.2020 Giriş Ülkemiz tarihinde sayısız felak...
Korona Virüs Corona Virüs Covid 19 Medeni Usul İcra İflas Sürelerin Durması Sürelerin İşlemeye Başlaması Takiplerin Durması Duruşmaların Ertelenmesi İhtiyati Haciz Tasarrufun İptali Konkordato Yeni İcra Takipleri Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Tahkim Haciz İhbarnameleri Maaş Haczi

Vergiler ve Coronavirus

Legal BlogProf. Dr. Hakan ÜzeltürkYıl 2020
Vergiler ve Coronavirus Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Yayın Tarihi: 13.04.2020 Coronavirus sonrası diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli düzenlemeler getirilerek vergi ödeme problemine tedbir alınmaya çalışılmıştır. Bunlar aşağ...
Covid-19 Coronavirus Vergiler Yıllık Gelir Vergisi KDV Erteleme Süre Muhtasar Beyanname

Yeni Bir Kurum Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticari İşletme Rehni İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

MakaleMehmet Ali AKSOYAnkara Barosu DergisiYıl 2018, Cilt 76, Sayı 1
HAKEMLİ ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0494-2962 Makalenin Geldiği T arih: 05.01.2017 Kabul T arihi: 29.09.2017 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Taba- nında indekslenmektedir. ** Gazi Üniversitesi TKYO Ticaret Huk...

İflas Erteleme Talebinde Bulunan Grup Şirketlerinde “kefalet” Çelişkisi

MakaleFatih KAPLANHANAnkara Barosu DergisiYıl 2018, Cilt 76, Sayı 1
HAKEMLİ ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4138-1148 Makalenin Geldiği T arih: 30.01.2017 Kabul T arihi: 13.10.2017 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Taba- nında indekslenmektedir. ** İstanbul Sabahattin Zaim Üniversit...

Konut Ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamındaki Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesinde Kira Sözleşmesine İtiraz Ve Kaldırılması (iik M. 269/b)

MakaleOsman DURANErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 13, Sayı 1
Hakemli Makale KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLARIN KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİNDE KİRA SÖZLEŞMESİNE İTİRAZ VE KALDIRILMASI (İİK m. 269/b) Arş. Gör. Osman DURAN * ÖZET: ...

İcra Takiplerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (uyap) Kullanımı

MakaleAyşe KARAKİMSELİErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 13, Sayı 1
Hakemli Makale İCRA TAKİPLERİNDE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ(UYAP) KULLANIMI Arş. Gör. Ayşe KARAKİMSELİ * ÖZET Bilişim sistemlerinin dünyamıza hakim olması ile birlikte, kamusal alanda da elektronik sistemlerden faydalanma z...

Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal, Hak Ve Alacaklarının Haczi (II)

MakaleTalih UYARLegal Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 14, Sayı 168
Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal, Hak Ve Alacaklarının Haczi (II) Kategori: İcra ve İflas Hukuku Yazar Adı: Talih UYAR Yayın Tarihi: 01.12.2016 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 168 Cilt: 14 BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN ...

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Yükümlülükler

MakaleUfuk ÜNLÜLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 144
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Yükümlülükler Kategori: Ticaret Hukuku Kategori: Şirketler Hukuku Yazar Adı: Ufuk ÜNLÜ Yayın Tarihi: 01.12.2016 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 144 C...

Banka Dekontu ve Havale Makbuzunun Delil Değeri

MakaleVarol KARAASLANLegal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 35
Banka Dekontu ve Havale Makbuzunun Delil Değeri Kategori: Medeni Usul Hukuku Yazar Adı: Varol KARAASLAN Yayın Tarihi: 01.12.2016 Yayın Adı: Legal Medeni Usul ve İcra İflss Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 35 Cilt: 12 H BANKA DEKONTU VE HAVALE MAKB...

Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal, Hak Ve Alacaklarının Haczi (I)

MakaleTalih UYARLegal Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 14, Sayı 167
Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal, Hak Ve Alacaklarının Haczi (I) Kategori: İcra ve İflas  Hukuku Yazar Adı: Talih UYAR Yayın Tarihi: 01.11.2016 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 167 Cilt: 14 BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 38 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor